Botox – Vad är det?

Botox innehåller Botulinumtoxin och är framtaget för att skapa avslappning i dina spända muskler och för att fylla ut och ge ett lyft till hud som tappat sin elasticitet.Botox används vanligtvis till ansiktet för att behandla olika områden och musklerna vi har där, men är även användbart för behandling av exempelvis svettkörtlar på olika områden av kroppen. Botox i pannan används när du vill åtgärda en rynka mellan ögonbrynen, mjuka uppargrynkan eller vill få bort linjer i pannan.Deep Wrinkles Treatment Edmonton | Wrinkles Treatments That Work

Dina muskler i ansiktet hör ihop och när du använder vissa delar av ansiktet påverkas resten av ansiktet. Det påverkas när du spänner käken eller när du behöver kisa med ögonen som resulterar i linjer i pannan eller rynkig panna.Med botox kan du motverkaEn botoxbehandling ger effekt på} hängiga ögonlock, gummy smile och du kan bli smalare i ansiktet till exempel.

Botox är även en behandling som kan förbättra hälsan och kroppens funktioner. Botox är hjälpande mot migrän och för att lugna överspända muskler.När du behandlar med botox i pannan lugnar dumusklerna i pannan och din glabella slappnar av och du spänner inte pannan lika mycket, vilket kan bilda migrän Rynkbehanling göteborg.

Botox pris

Botox i Göteborg har olika prisklasser. Beroende på vad det är som du vill behandla och vilken typ av behandling som du önskar med botox är det olika priser.

Bland utbudet har du möjlighet attbehandlabotox kråksparkar,botox argrynka eller botox käke för att nämna förslag på områdena som du kan behandla.

Fullständigt pris ges i samband med konsultation hos våra behandlare som du träffar innan behandlingen. Tillsammans kommer ni fram till vilket område du önskar görabehandling med botox, om du gjort botox innan eller om det är första gången för dig som du gör botox. Det är under vår konsultation som vår legitimerade behandlare ger sin perspektiv angående vilkenbehandling med botox som ger dig ett slutresultat som passar dig och som du är nöjd med.

Hur går det till vid en botox injektion?

Du börjar med att fylla i en hälsodeklaration innan din behandling med botox. Sedanhar du en kort konsultation tillsammans med din behandlare för att förklarabehandlingen, pris och för att besvara möjliga frågor.Även om det är din första behandling med botox eller om du har gjort behandling med botoxförut, så ska du känna dig trygg med oss som behandlare och ett av de stora skälen till konsultationen är för att din behandlare ska gesitt utlåtande om din behandling.

Behandlingen startas genom att rita ut var injektionerna kommer att göras på din hud. Fortsättningsvis blir det att vi injicerar små mängder botox där det markerats med pennan tidigare. Injektionen sker genom en snabb behandling och beroende på vilken del av ansiktet som ska behandlas är proceduren över på ett par minuter. Vissa områden är mer känsliga, men en behandling med botox är vanligtvis relativt smärtfri.

Botox före efter

Efter att du har gjort din botox är det vanligt att du undrar ”när kommer effekten av botox?”Effekten och resultatet varierar från person till person beroende på hur väl din kropp samarbetar med botox. För att se full effekt av din botox behandling kan det ta upp till två veckor innan du ser slutresultatet. Din botox behandling varar mellan 3-6 månader och behåller sin elasticitet och varaktighet mer för varje behandling du gör. Med kontinuerlig behandling med botox stärker du ditt behandlade område och du kommer att få ett slutresultat som varar längre än vad exempelvis en enstaka behandling gör.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *